PERÄKÄRRYN VUOKRASOPIMUSEHDOT

1.VUOKRA-AIKA

Vuokra-aika alkaa hetkestä, jolloin peräkärry noudetaan. Vuokra-aika päättyy, kun peräkärry on palautettu.

2.VUOKRAUKSEN KOHDE

Vuokrauksen kohteena on kuomuperäkärry Majava rekisterinumero WYZ-285, sellaisena ja niine tarvikkeineen ja lisälaitteineen, kun vuokralleantaja on vuokrasopimusta tehdessä ne vuokrasopimukseen kirjallisesti yksilöinyt. Vuokralleottaja on velvollinen peräkärryä vastaanottaessaan tarkistamaan peräkärryn kunnon. Mikäli peräkärry antaa aihetta huomautuksiin, vuokralleottajan on tehtävä siitä ilmoitus vuokranantajalle viipymättä.

3.PERÄKÄRRYN LUOVUTTAMINEN JA PALAUTTAMINEN

Peräkärry luovutetaan vuokralleottajalle osoitteessa Menotie 1B Ylöjärvi  ja palautetaan samaan paikkaan välittömästi vuokra-ajan päättyessä. Peräkärry tulee palauttaa vuokrakauden päättyessä puhdistettuna ja muutoin samassa kunnossa, kuin se oli vuokrauksen alkaessa. Peräkärry tulee palauttaa samaan paikkaan, josta vuokraus on alkanut, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu.

4.VUOKRAPERÄKÄRRYN KÄYTTÖ

Vuokralleottajan tulee käyttää peräkärryä huolellisesti vain sille tarkoitettuun käyttöön. Tavanomaisia hoito- ja ylläpitotoimenpiteitä lukuunottamatta vuokralleottaja ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa peräkärryä ilman vuokralleantajan suostumusta. Vuokraperäkärryä ei saa viedä maasta ilman vuokralleantajan erikseen kirjalllisesti antamaa suostumusta. Vuokralleottajan tulee huomioida kärryn kantavuus, kuorman sidonta ja ettei mahdollisesti liikkuva kuorma aiheuta kärrylle vahinkoa.

5.VUOKRALLEOTTAJAN VASTUU

Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokraperäkärrylle vuokra-aikana huolimattomasta käsittelystä, ylikuormasta, kuorman puutteellisesta sidonnasta tai puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen peräkärryn sen uusintahankintahintaan. Vuokralleantajalla on oikeus periä mahdolliset peräkärryn puhdistus- ja kunnostuskulut vuokralleottajalta erikseen.

Vuokralleottaja on itse vastuussa kuljettamastaan omaisuudesta kaikissa tilanteissa/onnettomuuksissa. Vuokralleottaja vastaa mahdollisista rikemaksuista ja sakoista tai ylikuormamaksuista, jotka hän on saanut vuokrakärryä käyttäessään.

6.VUOKRALLEANTAJAN VASTUU

Vuokralleantaja vastaa peräkärryn normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista. Vuokralleantaja ei vastaa peräkärryn käytöstä tai rikkoutumisesta tai käytön estymisestä vuokralleottajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.

7.VAKUUTUKSET

Peräkärry on vakuutettu vuokralleantajan toimesta liikennevakuutuksella ja osakaskolla. Omavastuu kaskossa on 150eur, jonka vuokralleottaja sitoutuu korvaamaan vahingon sattuessa. Vahinkotapauksissa vuokralleottaja sitoutuu toimimaan lain edellyttämällä tavalla vuokralleantajan etujen valvomiseksi ja ottamaan välittömästi yhteyden vuokralleantajaan.

8.SOPIMUSRIKKOMUS

Mikäli vuokralleottaja laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen tai muutoin olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoa, vuokralleantajalla on oikeus heti purkaa tämä sopimus ja ottaa vuokraperäkärry takaisin haltuunsa vuokralleottajaa kuulematta. Samanlanen oikeus vuokralleantajalla on, jos vuokralleottajan toiminta tai hänen taloudelliset olonsa osoittautuvat sellaisiksi, että on painava syy olettaa hänen laiminlyövän maksuvelvollisuutensa tai muutoin jättävän sopimusvelvollisuutensa olennaisilta osilta täyttämättä. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokrasopimuksen purkamisesta vuokralleantajalle syntyneet kustannukset ja vahingot.                                                                      

9.YLIVOIMAINEN ESTE

Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo tai siihen verrattava häiriö, lakko, kuljetusvälineen puute, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota vuokranantaja ei voi poistaa, estää peräkärryn vuokraamisen. Myös silloin kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna vuokralleottajalle siitä koituvaan etuun, vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Vuokralleantaja ei ole velvollinen korvaamaan vuokralleottajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi purkaa sopimuksen.

10.VUOKRASOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa vuokraperäkärryä kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan kirjallista suostumusta.

11.VUOKRASOPIMUKSEN SITOVUUS

Allekirjoitettu vuokrasopimus on molempia osapuolia sitova.

                                                                                      

Suosittele meitä

Kiinnostuitko? Jätä yhteystietosi, otamme yhteyttä!

Olen kiinnostunut seuraavista palveluista

Huonesäilytys

Lattiasäilytys

Hyllysäilytys

Ajoneuvojen/veneiden säilytys

Tavaroiden nouto- ja muuttopalvelu

Varastointitarvikkeiden vuokraus

Logistiikkapalvelut yrityksille

Tutustumiskäynti varastotiloihin

Muu, mikä?

Halua, että minuun otetaan yhteyttä

Sähköpostitse

Tekstivietillä